Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/shyjumat/posts?limit=1&access_token=839245126129575|zxT-skEd8vjzqOC1WAMuExjhNgk): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/revivenations/public_html/wp-content/themes/rnblogs/shortcode-functions.php on line 313

Lane

Kontinan

Nasyon

Vil

Revive Nations se yon ministè ki genyen kòm misyon pou’l leve yon pakèt moun ki renmen jezi toupatou nan monn nan.

BYENVINI

Nou kontan deske-w vizite sit la. Dezi kè nou se pou-n wè Bondye reveye pèp li yo toupatou nan monn nan. Jezi vle restore premye lanmou li avèk pitit li yo, tanpri pran you ti tan pou asosye’w avèk nou e patisipe nan you konferans ki pi pre lakay ou. Nou swete ke tou sa nou mete sou sit wèb la kapab beni ou e ede’w grandi nan Jezi.

Avèk lanmou,

Pastè Shyju e pastè Tiny

KONSÈNAN 

Paste Shyju renmen Jezi anpil e li vle ede moun ki vinn tyèd yo reveye. Bondye itilize li paselman pou li inspire anpil moun, men pou li fè flanm premye lanmou pou Jezi a limen anko nan kè anpil moun tout toupatou nan lemonn. Paste Shyju et Tiny ki ap viv kounie a nan Montréal, Canada fè anpil voyaj pou al vizite anpil lòt legliz. Anvi nan kè yo se pou yo we tout nasyon et tout legliz yo gen plis lanmou pou Jezi. Bondye beni yo ak yon pitit fi ki rele Kathryn e yon pitit gason ki rele Moses.

konferans ki gen pou vini yo

  • Vil 1
  • Vil 2

RESOUS YO

Pran you lòt dimansyon nan Jezi

‘’Veye sou kè a”se you blòg nan lang anglè ki gen plis pase 300,000 moun ki vizite-l. Se yon gwo plezi pou nou, pou’n kapab tradwi blòg sa nan lang pa ou. Pastè Shyju Mathew pataje anpil sijè ki genyen anpil enpotans nan blòg sa pou ekipe kwayan yo e pèmèt yo mache avek Jezi . Pran yon ti tan pou abone-w, epi ou pral resevwa piblikasyon yo nan bwat imel ou.

Dènye piblikasyon yo: 8 Tips to Prepare for Sunday

Konekte’w sou liy lan

Enspire’w et mete’w an flanm pou mache avèk Jezi.

  • “Revival Ignition”🔥Enjoy this interview and remember to subscribe, like and share to bless another ♥️ https://t.co/8fGDLpZxPv

  • Run to Jesus when you don’t have problems then you will be found walking with Jesus when you have problems. When Go… https://t.co/cTeYTZ46u0

  • Basking in His glory✨ Thanks to everyone who wished me on my birthday. ❤️❤️❤️ https://t.co/oMIu21kOzR

How discouragement works - By Shyju Mathew

Eske-w pare pou fè chimen sa avèk nou ?

Sipòte nou e fè yon don yon sèl fwa oswa yon don chak mwa pou ka ede nou ale nenpòt kote Seyè a voye nou.
Mèsi pou lanmou’w , pryè ak sipo ou yo.