Poukisa ou dwe rete tann!

Nou dwe toujou rete tann pou nou ka wè manifestasyon Rwa et Seyè nou an. Se swaf sa kap fè nou viv kòm kwayan.

Read More