Fouye pwi ou yo!

Èske w pat janm wè yon bagay nan istwa fanmi ou ki fè ou pa alèz? Kòman ou kapab brize sik peche jenerasyonèl ? Kisa ou kap fè pou ou dekouvri sa Bondye papa nou yo ou te sere pou ou a?

Read More