8 kesyon kritik pou avanse nan lavi a. (Soti deyò nan vilaj la.)

Ou ka nan mitan kèk moun ki anpeche ou jwenn mirak ou. Lè ou pati kite moun sanfwa sa yo, ou bay tèt ou yon chans pou ou ka resevwa yon benediksyon ke ou pat ka jwenn nan yon vil rebèl.

Read More