Dimansyon pou ou ka tande

Ou pa janm pase nan yon kafe, pou ou tande tout kalite plent kòm , “ Moun nan pa menm koute sa map di a! ou byen, “li pa menm tande mwen. Se tris poun nou di ke kapasite pou-n tande fòme avèk atitid nou . Nan ta pa Jezu a , lavi a pat diferan.

Read More