8 konsèy pou ou ka byen prepare-w pou sèvis dimanch yo

Zanmi mwen yo kap swiz blog sa, eske dimanch sa kapab yon Betèl pou ou? Menn jan avèk Jakòb , nou swete ke ou ranpli avèk jwa nan Bondye tout pwisan ki devan ou a.

Read More