Month: November 2019

10 Etap pou rankontre Bondye nan lekti LaBib

Èske gen moman kote lekti Bib la parèt raz pou ou? Bil la si Pawòl Bondye li ye , epi Pawòl Bondye se Bondye. Si sa se vre, chak fwa ou li Bib la, ou ap rankontre avèk Bondye. Kounie-a wap kontant lè ou ap li Bib la. Prepare-w pou rankontre avèk Bondye chak jou.

Read More