Month: April 2020

PÈSE ou AVANSMAN KWAYAN YO- 2e pati: Plas pou Transfòmasyon an

Nan sezon COVID19 sa a, Bondye nan syèl la trase yon Pèse/yon avansman pou chak kwayan! Nan sezon rete kache lakay sa a, eske nou pa ta sipoze prè pou yon transfòmasyon, pou yon metamòfoz? Nan premye pati Seri sa a, nou te wèi “Chemen ki mennen nan benediksyon sanparèy”. Pati 2 a revele yon dinamik pwisan konsènan transfòmasyon lavi, pou vin youn ak Bondye nan sezon sa a. Seyè a ap envite ou Jodi a nan nouvo sezon sa a.

Read More

Devlope Sans Espirityèl nou yo

Èske nou limite akoz distraksyon nou yo, oswa manke volonté, pran tan nou bezwen pou konekte lespri nou avèk Lespri Bondye a? … Nou dwe devlope lespri nou pou rive tande Vwa Bondye a. Men, eske nou konnen ki jan pou nou fè sa?

Read More