Fòmasyon sou lagè espirityèl: 1e Pati, SE POU VEYATIF

Pèp Bondye, jodi a rete ap tann Sèvitè Bondye a oswa Sèvant nan Bondye a pou vini pote ou sekou, se pa yon opsyon. Nou dwe grandi epi vini nonm oswa fanm ke Bondye te kreye a. Nan sezon sa a, nou dwe fòme epi antrene pwòp Men nou pou lagè espirityèl! Konsa, ki kote pou nou kòmanse?

Read More