Prepare nou pou Lè Minwi kase (5e Pati): VIRE BÒ KOTE VWA A

Pèp Bondye, pa kite abitye mennen’w lwen Prezans Senyè a. Nou pa ka sispann kouri dèyè Bondye ki ap pouswiv nou! Genyen toujou plis pou rankontre Bondye nou an ki san limit…

Read More