Preparasyon pou Lè minwi kase (6e Pati): WOLO LIV YO VINI VIVAN

Pèp Bondye, li enpòtan anpil pou nou pa apwoche Bondye yon fason ki sipèfisyèl. Antanke pitit Bondye, li enpòtan anpil pou nou fè atansyon sou fason nou dwe chèche Bondye, pou nou kabak gen aksè nan bagay Bondye yo epi resevwa nan men Bondye.

Read More