Author: RNBlog Admin

PREPARASYON AVAN NOU RESEVWA ONKSYON

Eske ou konnen onksyon ki sou ou, kisa li ye?. Lè ou kòmanse santi doulè moun ki bò kote ou, moun ki nan esklavaj, doulè nan jenerasyon an, konpasyon sa a ap kalifye ou pou ou resevwa yon onksyon ki pral kraze jouk nan pèp la bò kote ou. Men, ou dwe pare/ ou dwe prèt…

Read More