Category: Tamil

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 10)

GTH குடும்பத்தாளர்களே, இந்த வேத வாசிப்பில் நீங்கள் பெரிதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். நேற்று நம்முடைய தலைவர்களை எப்படி மதிக்க வேண்டும் என்பதை காட்டிலும் நம்முடம் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம். இன்று, தீர்க்கதரிசி ஷைஜூ அவர்கள் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனின் அன்பையும் இரக்கத்தையும் கருத்தில் கொள்ளும்படி நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார், ஆனால் அவருடைய இருதயத்திலிருந்து நம்மை பரிச்சயம் வழிநடத்த அனுமதிக்க முடியாது.

Read More

நாள் 9 : உங்கள் தேர்வுகளால் உங்கள் தலைமையை கவர வேண்டாம். (நாள்-9)

குடும்பத்தாளர்களை வரவேர்கிறோம். இன்று மோன்திரேயில் உள்ள இம்மானுவேல் சபையின் தீர்கதரிசியான திரு ஷைஜு மத்தேயூ அவர்களின் 106வது சங்கீத 9 வது நாள் வேத பாடத் தொடர். நேற்று (நாள் 8) ஆவிகுரிய வைராக்கியம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவதைப் பார்த்தோம். இன்று, தீர்கதரிசி ஷைஜூ அவர்கள் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் நமது தலைவர்களுக்கு நீதியுடன் பதிலளிக்க வேண்டுமென்று வறுப்புறுத்துகிறார்.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 8)

நேற்று (7வதுநாள்) ஆண்டவரின்மேல்நம்பிக்கையாயிருப்பதைபார்த்தோம். இன்று, 8வதுநாள்திருஷைஜூமத்தேயூஅவர்கள்ஆவிக்குரியவைராக்கியம்நம்மைபட்சிக்கபுத்திசொல்லிருக்கிறார்.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 7)

இன்று 106வதுசங்கீதஆவிக்குரியதொகுப்பின் 7வதுநாள். நேற்று (6வதுநாள்) எப்படிநமக்குமேல்வைக்கப்பட்டமோசேயின்மூலமாகநாம்திருந்துவதற்கும்முன்னேறுவதற்கும்வழிகளைகற்றுகொள்ளவேண்டும்என்றுபார்த்தோம்.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 6)

நேற்று (5வது நாள்) நம் விருப்பத்திற்கு மேலாக தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டுமென்று அறிந்தோம். இன்றோ, மோசேயாகிய நம் பிரச்சனையை தீர்க்க வந்தவரை எப்படி தேடுவது என்று பார்த்தோம்.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 5)

இன்று 5வது நாள், 106வது சங்கீத ஆவிக்குரிய தொகுப்பு. நேற்று (4வது நாள்) நாம் எப்படி நம் விருப்பங்களை கர்த்தரிடத்தில் சமர்ப்பிப்பதை பற்றி தியானித்தோம். இன்று தேவனுக்கு பயப்படும் பயத்தை குறித்து பார்க்கிறோம்.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 3)

ஆண்டவரே உங்கள் இருதயத்தை பாராமல் உங்கள்கரங்களையே நோக்கி பார்த்ததை எங்களுக்கு மன்னியும். நங்கள் ஆவியில் முதிர்ச்சி நிலைக்கு வர உங்கள்பிள்ளைகளுக்கு ஒரிய சுத்தகிந்திரத்தை பெற்று அனுபவிக்கஉதவி செய்யும்.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 2)

ஆடவராகிய இயேசுவே உங்களிடமிருந்துஆலோசனையை நன் தெளிவாக அறியும் வரை உங்கள்பதத்தில் காத்திருக்க போகிறேன். பரிசுத்த ஆவியானவரேஉங்களுடைய சத்தத்தை கேட்டு அதன்படி நடக்கவும், குழப்பங்களை கொண்டுவருகிற எல்லா அந்நியசத்தங்களையும் விட்டு.

Read More

106ம் சங்கீதத்திலிருந்து 10வல்லமையான சத்தியங்கள்: ஒரு தியான தொகுப்புகள் (நாள் 1)

கர்த்தாவேஇயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எங்கள் இருதயத்தையும்சிந்தனைகளையும் எங்கள் வாழ்க்கையை பற்றியவெளிப்பாடுகளையும் விட்டு தூரம் போகாமல்காத்துக்கொள்ளும். நாளை நாம் கர்த்தருக்குகாத்திருப்பதினால் கிடைக்கும் பலனை பற்றி பார்ப்போம்.

Read More

கனம் பெறுதல் (பாகம் 4) உங்கள் ராஜாவின் இருதயத்தை திருப்பக்கூடிய 3 திறவுகோல்கள்.

உங்கள் வாழ்க்கையில் ராஜா உங்களுக்கு தயவுகாட்டவில்லை என்றால்சோர்ந்துபோகாதீர்கள். ராஜாவின் இருதயம் கர்த்தரின் கையில் இருக்கிறது. நீர்க்கால்கள் போல் இருக்கிறது. உயர்வு பெறுவதற்கு சூத்திரத்தையும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.அதிகாரங்களை கனபடுத்துங்கள். தேவனாகிய கர்த்தரை விசுவாசியுங்கள்.அவர் ராஜாவின் இருதயத்தை உங்களுக்கு நேராக திரும்புவார்.

Read More

உயர்ந்த கனம் பெறுதல் (பகுதி – 3) – தனியேலின் சந்ததியாருக்குரிய தங்க திறவுகோல்

நீங்கள் எப்பொழுதாவது தோல்வியை எதிர்பார்த்து ஒரு பரிட்சையில் ஜெயம் அல்லது வெற்றியை எடுத்து உண்டா?

Read More
Loading

வருக

வணக்கம். கார்டிங் தி ஹார்ட் தமிழ் வலைப்பதிவிற்கு வருகை தாருங்கள்.

இந்த வலைப்பதிவை மற்ற மொழிகளில் வாசிக்க இங்கு செல்லவும் இங்கிலீஷ், ஸ்பானீஷ், சைனீஸ், மற்றும் பிரெஞ்சு.

நீங்கள் இதை வாசிக்கும் போது, ஒரு நிமிடம் செலவழித்து இந்த வலைப்பதிவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். அப்பொழுது இந்த பதிவுகளை உங்கள் அனுப்பி வைப்போம். எங்களைப்பற்றி மேலும் அறிந்து கொள்ள இங்கு க்ளிக் செய்யவும்.

ஆசிர்வாதங்கள், ஷைஜு

Never Alone – Video

A Short Film – Video

Subscribe To Tamil GTH Blog
Subscribe To Tamil GTH Blog

You have Successfully Subscribed!