Dekre Wayal e Entelijans Sinatirèl

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

October 30, 2019

Daniel 5:12 Danyèl sa a, papa ou te rele l’ Beltechaza. Li te gen yon gwo lespri nan li, anpil konesans ak anpil konprann kifè li te konn esplike rèv ak tout bagay moun pa konprann. Li te jwenn solisyon pou tout pwoblèm. Fè chache Danyèl sa a, l’a fè ou konnen sa tout bagay sa yo vle di.

Kounye a, Fè rele Danyèl….

Èske w pa janm kenbe yon kle nan men ou epi ou pa sonje ki pòt li louvri? Oswa ou gen yon adrès ke wkonen, men ou pa sèten ki kote li mennen ?

Fason nou itilize entelijans nou trè enpòtan.

Mesye yo ki gen bon konesans te vin wè wa Ewòd ki te itilize revelasyon sa pou touye plizyè santèn ti bebe. Ewòd te konprann ke wa sa a se te Mesi a, sa vle di yon gwo menas pou fotèy ou pozisyon wa Ewòd la.

Nou dwe aprann pwoteje enfòmasyon Bondye konfye nou. Entelijans se yon obligasyon pou mache nan chemen Lespri a.

Entelijans pou kont li pap pote rezilta. Lè nou aplike entelijans la, se sa ki pwodi bon jan rezilta sinatirèl. Ou bezwen tou de bagay sa yo konesans e entelijans
Si konesans te tout sa ki te nesesè, moun ki gen gwo diplòm inivèsite yo (Metriz, doktora) yo tout tap jwenn djòb. Se pa tout moun ki gen metriz ki gen yon travay e se pa tout milyonè ki te ale lekòl nan sekondè. An reyalite, pwobableman ou konnen yon moun ki te ale nan kolèj, peye lajan pou anpil ane ekolaj epi li toujou pa ka aplike konesans sa a pou li jwenn travay. Avèk entelijans, yon moun ka sèvi avèk la konesans pou kreye gwo enpak nan zòn li rete.

Nan istwa Danyèl la, wa a ki te wè sa ki ekri sou miray la te gen konesans. Li te konprann ijans sitiyasyon an. Men, Danyèl, gras a Lespri Bondye a, se te li menm sèl moun ki ka pote entèpretasyion an.

Konesans fè ou siviv.
Entelijans fè ou pwospè
Konesans vini nan fòmasyon
Entelijans se yon kado Lespri Bondye a.

Nan liv Danyèl 1: 2, nou wè ke Seyè a pèmèt veso yo soti nan tanp lan nan lavil Jerizalèm yo te pote yo nan lavil Babilòn. Nebuchadnezza te sèvi ak entelijans lè l te mennen bagay sa yo nan pwòp kay trezò li. Malerezman, pitit gason li a, Beltsaza, te manke sajès takou sa papa l te genyen. Li pran veso Seyè a, li mennen yo nan kay li, epi banboche avèk fo dye li yo, sa ki atire kòlè Bondye. Lè wa a vin abitye avèk Bondye, ògèy te ranpli kè li e kè li vin wonje. Wa a te vin danjere pou pwòp tèt li e pou lòt moun akòz mankman entelijans.

Avèk anpil dezespwa, wa a te eseye achte entelijans Danyèl la.
.”Danyèl 5:16 -17 Koulye a, si ou ka li ekri a epi fè m ‘konnen entèpretasyon li yo, ou pral abiye ak koulè wouj violèt ak gen yon chenn an lò nan kou ou epi yo pral twazyèm chèf nan Peyi Wa a. “

Danyèl te refize, konsa li mande wa a kenbe sa Wa a te ofri kòm ankourajman.

Danyèl reponn devan wa a: Kenbe kado yo pou ou, epi ou mèt bay yon lòt moun rekonpans yo. Men, mwen pral ekri wa a epi fè li konnen entèpretasyon rèv la

Yon kè ki gen imilite toujou aksepte Bondye gide li. Danyèl, ki te ka fasilman aksepte nenpòt ki rekonpans, te refize trezò wa a ofri, e li chwazi onore Bondye pito. Danyèl te konnen ke trezò li chita nan men Bondye Toupisan an.

Nan lavi Danyèl, li te sèvi 4 wa. Pandan tout lavi li, Danyèl, nòb, ankò yon esklav, te dirije peyi a. Moun ki gen entelijans la ap toujou genyen viktwa. Moun ki viv toujou nan yon lespri ekselans, se moun kap okipe bon pozisyon nan palè wa a.

Tankou Danyèl, nou dwe yon pèp ki gen pa sèlman konesans, men tou entelijans

Entelijans ap fè nou grandi nan lagras Bondye. Se pou rete dilijan, kenbe nan lapriyè, Bondye ap ajoute Gras li. Piga nou tankou yon milèt ki pa gen entelijans. Se pou nou aprann aktive kèk prensip, lese nou dirije pa Lespri, viv yon vi ki vize ekselans, epi chèche Seyè a pou bay nou tou de konesans ak entelijans.

Sezon sa a, se pou viv yon fason wayal, tankou Daniel, kòm sakrifikatè ak wa devan Bondye nou an, epi nou dwe mete apa avèk entelijans e konesans nou, pou bay Bondye Glwa.

!Se pou Bondye, ogmante entelijans nou epi ede nou grandi nan konesans ki travay nan yon lespri ekselans pou Glwa Bondye vivan an!