Month: February 2019

Men 10 verite pwisan ki soti nan Sòm 106: Se yon seri devosyon pou premye a katrièm jou a. (Jou 1)

Bonjou tout lektè nou yo se avèk anpil jwa ke nou ap prezante-w seri etid biblik sa kite fèt nan legliz Emmanuel nan Montreal, Canada pa pastè Shyju. Pandan yon periòd de 10 jou nou pral voye yon etid pou ou chak jou pou devosyon ou. Jodi-a , nou pra etidye valè sa genyen lè ou sonje eksperians ou avèk Bondye epi bay chak eskperians tout valè li genyen.

Read More