Seri 5 kle pou ou planekòm Sentespri-a : pati 4/5 : Konprann silans Bondye.

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

October 1, 2018

Eske ou janm ale nan yon sezon silans ki long epi ki tan difisil.  Men ou konnen Bondye tou pre ou men li pa pale! Men yon bon nouvèl pou ou: plane se sa Bondye fé nan silans li. Pou soutni ak plane nan Lespri fòk ou konprann silans Bondye a. Si nou se moun ki fèt nan Lespri Bondye a, opere nan prensip Lespri a, nou ka espere gen rezilta Lespri a.

Pandan Li ape plane, Bondye ap veye.

Isaiah 18: 4-5 4 Men sa Seyè a di ankò: – Seyè a di m’ konsa: M’ap rete rete m’ kote m’ ye nan syèl la, m’ap gade anba san m’ pa fè ankenn bri, tankou solèy la lè l’ap klere gwo midi, tankou lawouze k’ap tonbe nan mitan chalè lannwit nan sezon rekòt. 5 Paske, menm jan anvan rekòt rezen yo, lè yo fin fleri, lè rezen yo pral mi, yo debranche yo ak kouto, yo wete tout ti branch yo, yo ba yo lè, se konsa lènmi yo pral detwi moun peyi Letiopi yo.. Bondye bay detay yo anpil atansyon. (Kretyen pa fè sa.) Bondye ap chèche pou nenpòt chanjman nan timoun li yo ak kreyasyon li an. Bondye we tout. Li remake lè lawouze a vini, lè rezen yo vin-n mi, lè chalè a chanje. Menm si nou pa ka remake yo, Li wè tout bagay.

Pandan Li plane, Bondye ap tann.

Apre li te kreye Edenn lan e li te mete Adan ak Èv nan jaden an, Li pa t ‘kouri vinn arete sèpan an, menm Bondye te konnen lènmi an te la. Bondye te espere Adan ak Èv ta leve, pou yo te kòm  pitit ke li te kreye yo, pou li te ka dirije yo. Olye de sa, yo kite yo distrè e yo te koute manti sèpan an, yo pèdi tout.

Pandan ke Bondye ap plane,li ap tann nou retounen. an.

Jezi te itilize parabòl gason prodig  la pou montre ki jan Bondye fonksyone kòm papa nan silans nou. Papa a te konnen pitit la pral viv nan dezòd lè li te vini e li te mande pou li ba li byen pa li. Menm si sete eritaj lejitim li tan li po-t ko rive pou li te resevwa yo. Pitit prodig la te finn gaspiye tout richès l ‘yo byen vit.  Li te detwi tout eritaj li a, epi sa ki te gen pou pran swen l ‘, pitit li yo ak pitit pitit li yo te pèdi nan yon sèl ti tan ete. Lè pitit la te tounen lakay li,li te repanti li  jwenn papa l ‘te toujou rete nan menm plas la kote li te kite li a. Papa a te vle tann pou pwomès li a jouk lè pitit gason l lan te retounen. Bondye nou an vle rete tann sou Pawòl li, menm lè li fènwa oswa vid. Li ap plane sou li pandan tan ki pi long lan jouk tan nou vire toutotou pou nou  transfòme. Silans li se pitye.

Trankilite Bondye vini anvan transfòmasyon nou.

Lè Moyiz te moute sou mòn lan, li te trankil. Moyiz te kite pou 40 jou epi li te fè eksperyans trankilite Bondye pou premye fwa. Men, Izrayelit yo ki anba la a te pè anpil, yo te panse petèt Moyiz te mouri,se konsa yo mande, “fè yon lòt dye pou nou” (Egzòd 32: 1) Izrayelit yo pa t ‘konprann trankilite Bondye. Lè Bondye te trankil, lespri rebelyon yo te manifeste e yo te peche.

Anvan trankilité Bondye a,tout sa ou gade andedan ou ap toujou manifeste.

Si ou vle teste lwayote yon moun, rete trankil. Kite yo pou yo rete tann, pi lontan ke yo pat panse. Kèlkeswa sa ki andedan kè yo pral manifeste kanmenm. Si yo reyèlman renmen ou, yo pral di, “pran tan ou: lè ou tounen, ma rete tann ou. Si yo gen move santiman, wap wè kolè yo. Sa sanble nou menm ak Bondye. Imajine, Bondye pa reponn lapriyè ou. Li pa sanble ke li ap ede w. Li jis rete trankil. Èske w ou fache nan kè ou? Ou ka mande, poukisa Bondye pa beni mwen? Bondye ka menm retire prezans li nan men w pou wè si w ap pèmèt touf bwa, pikan, kolè, rebelyon manifeste. Si li vini,li pral koupe l ‘. Lè sa a, ou pral pare pou delivrans ou. Lè ou vle gen yon relasyon ki vivan avèk Bondye, ou dwe lesew ale.

Bondye ap koupe tout atitid yo ou, ofans ou yo, fyète ou, lògèy  yo. Ou bezwen onore Bondye ki renmen e li gen dwa pou li rete trankil lè li vle. Bondye ap teste nou ak silans li. Kouman ou pral reyaji? Karaktè se moun ou ye lè Bondye fè silans. Chak jou pote peche nou yo bay Bondye. Pa fonksyone nan kilpabilite ak wont. Olye de sa, plane sou bagay Bondye  yo. Chak kwayan dwe konprann pouvwa silans Bondye pou yo kapab plane menm jan ak li: pasyans, soufrans ki long, trankilite atantiv. Sa a se yon kle kritik. Bondye toujou ap flote sou kreyasyon li a, pou li pote lòd epi etabli Wayòm li an. Li ap tann patisipasyon nou.

(Pati final la nan Seri nou yo,5 kle pou nou plane tankou Sentespri a se pwochen … Abònew nan blog nou an epi resevwa dènye seri a dirèkteman nan bwat resepsyon ou. Tanpri pataje ak zanmi pou Wayòm nan ka avanse!)