EKILIB [Pati 1]: Byen Balanse nanm ou ak Lespri ou

Shyju Mathew

"Experience the Word of God, in the power of the Spirit."

January 14, 2021

Chè zanmi Reveye Nasyon yo! Nou kòmanse yon nouvo seri ki enteresan anpil sou EKILIB ant nanm ak lespri nou! Nan ka w ap mande tèt ou “ki sa ekilib vle di?”, men yon definisyon ki ta ka ede w konprann pi byen premye Pati nan seri sa a: “Ekilib se yon eta de rès, yon sitiyasyon repo oswa balans, ki se rezilta aksyon egal ekzèse pa plizyè fòs opoze” (dictionary.com).

Èske ou te konnen ke chak kretyen gen yon kò, yon lespri ak yon nanm?

Pou rive grandi epi pase nan lòt nivo avèk Bondye, ou dwe gen ekilib nan ou. Konsa, lespri ou dwe dirije nanm ou, epi nanm ou dwe mennen kò ou pou opere nan dominasyon tankou yon pitit Bondye.

Men, pifò nan nou ap lite pou kenbe ekilib espirityèl nou.

Pou nenpòt moun ki dejà soufri vertige, se tankou ekilib zorèy andedan kò a pèdi ekilib, gen kè plen, vizyon twouble, epi nòmalman sa debouche sou yon dezoryantasyon kòm. Anpil moun pèdi ekilib yo nan yon eta graj konsa.

Menm jan an tou, lè nanm ou pran pye sou lespri ou, epi ekilib andedan’w brize. Nanm nan vin sou ladefansiv, chanèl, kontwolan, epi tout sa anpeche mach nou avèk Bondye.

Nanm nan pa ka tande Vwa Bondye konsa li pa ka kite Bondye dirije li, men se emosyon nou yo, se lide nou yo, epi menm se lachè (kò nou) ki kondwi nanm nou. Lè se nanm nan kap dirije selon lachè, lespri nou, ke Bondye te fè pou mennen nou nan kominyon ak Bondye fini pa touche. (Gade Galat 5 vèsè 17). Bib la di ke “kò nou se nan lènmi Bondye”.

Avèk anpil tristès, nanm nou ka vin tounen yon prizon ki ralanti matirite nou epi kwasans nou nan Bondye.

Men Bon nouvèl la se ke chak moun kapab mennen nanm li nan yon plas repo nan Bondye!

Gen yon Vrè EKILIB ant Lespri’w ak Nanm ou, se lè nanm ou an repo epi lè lespri ou, kap kominike avèk Lespri Bondye, ap mennen’w avanse pi devan gras a Lespri Bondye. (Galat 5:16)

Pwofite vwayaj la epi kontinye monte piwo nan Bondye!