3 Klé pou vire kè wa ou a

Ou pa bezwen fache lè yon wa nan lavi ou pa fè ou favè, paske kè yon wa se nan men Senyè a Aprann lwa loyal ak langaj grandè tou: onore otorite epi mete konfyans nan Bondye paske li ka vire kè wa sou ou!

Read More